לאחסון אתרים בישראל יתרונות SEO רבים, על אחת כמה וכמה, לאחסון וורדפרס בישראל. השיקולים לבחירת אחסון וורדפרס בישראל או בחו"ל, נובע בעיקר משתי סיבות עיקריות: אתרי וורדפרס שקהל היעד שלהם אינו ישראלי – יאוחסנו בדרך כלל בשרתי אחסון אתרים בחו"ל ואתרי וורדפרס שקהל היעד שלהם הינו ישראלי – יאוחסנו בדרך כלל בשרתי אחסון אתרים בישראל. סיבה נוספת נעוצה בעלות אחסון וורדפרס, כאשר אחסון וורדפרס בחו"ל זול לפעמים בצורה משמעותית מאחסון וורדפרס בישראל. למרות שאחסון וורדפרס בישראל נושא לעיתים עלות גבוהה יותר מאחסון וורדפרס בחו"ל, יש לציין מספר סיבות משמעותיות מאד המעניקות עדיפות גבוהה בשיקולי הדעת של עלות מול תועלת עבור בעלי האתרים, לבחירה באחסון וורדפרס בישראל:

  • מהירות טעינת אתר הוורדפרס ומהירות הגלישה בין דפיו.
  • דירוג אתרים במנועי חיפוש על בסיס מיקומו הגיאוגרפי של שרת האינטרנט.
  • אחסון וורדפס בישראל – תמיכה טכנית בעברית.
  • הכרה של רשויות המס באחסון אתרים בישראל כהוצאה מוכרת.
  • קידום אתרים בגוגל כחול – לבן.

משכיסינו את היתרונות של אחסון וורדפרס בישראל, ניגע כעת באחד המאפיינים הבולטים בתפעול השוטף של אתרי וורדפרס – ביצעו שדרוג לאתר. תדירות ביצוע השדרוגים לאתרי וורדפס היא יחסית גבוהה ומשמעותה לרוב תיקון פרצות אבטחה, שיפור ביצוע מערכת ושדרוג מנגנונים ומערכות רקע. מכאן, שהחשיבות לעדכון אתר הוורדפרס שלכם היא גבוהה מאד ומומלץ תמיד לבצע את עדכוני הגירסה לגירסה הרשמית האחרונה.

יחד עם זאת, יש לציין כי שדרוגים ועדכוני מערכת טומנים בחובם גם סכנה של חוסר תאימות בין הגירסה החדשה לבין הרכיבים הפועלים באתר, כך שלאחר ביצוע עדכון או שדרוג, עלולים רכיבים באתר שלא לפעול באופן תקין וגרוע מכך – לגרום לאתר לקרוס. לכן יש לבצע שני דברים לפני לפני שדרוג אתר וורדפרס:

  1. לוודא שהעדכון החדש תואם לכל הרכיבים הפועלים באתר הוורדפרס.
  2. לבצע גיבוי אתר וורדפרס לפני שדרוגו או עדכונו.

נדגים להלן ביצוע גיבוי לאתר וורדפס לפני שדרוג או עדכון:

ראשית, ניכנס למערכת ניהול האחסון CPANEL ונקיש תחת רובריקת JetBackup, על אייקון Snapshots:

גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג
גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג

ונקבל את המסך הבא:

גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג
גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג

במסך JetBackup Snapshots, נוכל לצפות בגיבויים קודמים שכבר ביצענו, אך ייתכן והמסך יהיה ריק מגיבויים במידה וזוהי הפעם הראשונה שאנו מגבים את אתר הוורדפרס שלנו. נקיש על לחצן Create New Snapshot ונקבל את התגובה הבאה:

גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג
גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג

המציינת כי תהליך גיבוי אתר וורדפרס החל. בסיום תהליך הגיבוי (אשר אורך יותר ככל שנפח אתר הוורדפרס גדול יותר), נקבל את הממצאים הבאים:

גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג
גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג

נוכל לראות כי נוצרה שורה חדשה בדף ריכוז הגיבויים – זהו הגיבוי שכרגע ביצענו. חשוב לציין כי בידינו שתי אפשרויות: אחת – לשמור את הגיבוי בשרת ובמידת הצורך להשתמש באופציית Restore (שחזור) המסומנת בחץ, על מנת להחזיר את אתר הוורדפרס למצבו כפי שהיה בעת ביצוע הגיבוי. אפשרות שניה – להוריד למחשב את הגיבוי ולשמור אותו מחוץ לשרת האחסון:

גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג
גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג

במידה ונלחץ על הקישור Generate Download, תתקבל אזהרה אשר מודיעה לנו כי בשרת נשמר רק הגיבוי האחרון ובמידה ונייצא את הגיבוי שביצענו, שאר הגיבויים הקודמים יימחקו. נלחץ על כפתור Add to Download Queue ונקבל את ההודעה:

גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג
גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג

ההודעה מציינת כי תהליך יצירת קובץ גיבוי אתר וורדפרס להורדה למחשב החל. הקשה על הקישור Click for Queue תציג תחילה את שלב יצירת קובץ הגיבוי כ- Pending:

גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג
גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג

ולאחר מכן בסטטוס Completed:

גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג
גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג

קובץ הגיבוי מוכן להורדה. נחזור לדף Snapshots, לחיצה על הקישור Download תאפשר לנו לשמור את קובץ הגיבוי במחשב:

גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג
גיבוי אתר וורדפרס לפני ביצוע שדרוג