לקוחות אחסון אתרים יכולים לבטל בכל עת את תכנית האחסון וזאת, באופן עצמאי דרך אזור הלקוח. להלן שלבי ביצוע ביטול תכנית אחסון:

באזור הלקוח, תחת רובריקת "תפריט לקוחות", נקיש על "שרותים":

ביטול תכנית אחסון
image-2643
ביטול תכנית אחסון

ונקבל את רשימת השרותים שרכשנו מחברת Jetpress:

ביטול תכנית אחסון
image-2644
ביטול תכנית אחסון

נקליק כעת על חשבון האחסון שלנו (על תכנית האחסון אותה ברצוננו לבטל) ונקבל מסך המציג נתונים אודות תכנית האחסון שלנו. בצד ימין, תחת רובריקת "פעולות", נקיש על "ביטול חשבון / מוצר":

ביטול תכנית אחסון
image-2645
ביטול תכנית אחסון

ונקבל את המסך הבא:

ביטול תכנית אחסון
image-2646
ביטול תכנית אחסון

לתשומת לבכם – אפשרויות ביטול חשבון האחסון (סוג הביטול):

  • ביטול מיידי – החשבון יבוטל באופן אוטומטי בבוקר שלמחרת.
  • ביטול בתום תקופת החיוב – החשבון יבוטל באופן אוטומטי בתאריך האחרון לתשלום.
  • מרגע הביטול לא תופקנה יותר חשבוניות עבור המוצר וחשבוניות פתוחות תבוטלנה.

נוכל לציין את סיבת ביטול תכנית האחסון ולסיום, נקיש על לחצן "ביטול חשבון / מוצר".