חלק ממדיניות האבטחה של Jetpress בעניין שרתי האחסון (הוסטינג), נוגעת לשרותים "רגישים" כגון מתן גישת FTP, מתן גישה ל-cPanel וכדומה. שירותים אלו חסומים כברירת מחדל לכתובות IP הנמצאות מחוץ לישראל. חסימת ברירת מחדל זו מתבצעת על בסיס GeoIP (זיהוי הגולש על פי המיקום הגיאוגרפי שלו). מכיוון שאנו מבינים את הצורך של משתמשי ההוסטינג לפתוח לעיתים גישה לגורם חיצוני (למתכנת מחו"ל למשל), יצרנו אפשרות למתן גישה דרך חומת האש (Firewall) שלנו.

ניכנס תחילה לאזור הלקוחות באתר, באמצעות שם המשתמש והסיסמא אשר ברשותכם.
בתפריט הימני תחת רובריקת תפריט לקוחות, נלחץ על ניהול חומת אש כמודגם להלן:

תפעול חומת אש - מתן גישה לגורם חיצוני
image-2526
תפעול חומת אש – מתן גישה לגורם חיצוני

ונקבל את המסך הבא:

תפעול חומת אש - מתן גישה לגורם חיצוני
image-2527
תפעול חומת אש – מתן גישה לגורם חיצוני

במסך זה מוצגים השירותים שרכשנו מחברת Jetpress. להמשך, נקליק על שורת השירות שלנו ונקבל את המסך:

תפעול חומת אש - מתן גישה לגורם חיצוני
image-2528
תפעול חומת אש – מתן גישה לגורם חיצוני

כאן נוכל לצפות בנתוני חומת האש (Firewall): פורטים פתוחים, מדינות חסומות, פורטים פתוחים עבור מדינת ישראל ועוד. תחת רובריקת ניהול חומת האש קיימות 2 אפשרויות למתן גישה לגורם חיצוני:

אפשרות א' – מתן גישה לגורם חיצוני באמצעות כתובת IP

לשם מתן גישה לגורם חיצוני באמצעות כתובת ה- IP שלו, נקיש תחת רובריקת ניהול חומת אש על "פתיחת גישה מיוחדת" ונקבל את המסך הבא:

תפעול חומת אש - מתן גישה לגורם חיצוני
image-2529
תפעול חומת אש – מתן גישה לגורם חיצוני

במסך זה נזין את כתובת ה- IP של הגורם החיצוני ובאנגלית – את סיבת פתיחת הגישה עבורו. לאחר מכן נלחץ על לחצן "פתח גישה מיוחדת ונקבל את המסך:

תפעול חומת אש - מתן גישה לגורם חיצוני
image-2530
תפעול חומת אש – מתן גישה לגורם חיצוני

נוכל לראות את הודעת האישור כי כתובת ה- IP של הגורם החיצוני נוספה לרשימת הגישה המיוחדת למשך 7 ימים. לאחר 7 ימים, יש לחזור על תהליך זה במידה ויש צורך בהמשך גישת הצד השלישי.

אפשרות ב' – מתן גישה לגורם חיצוני באמצעות כתובת אימייל

לשם מתן גישה לגורם חיצוני באמצעות כתובת האימייל שלו, נקיש תחת רובריקת ניהול חומת אש על "פתיחת גישה מיוחדת על ידי דוא"ל" כמודגם להלן:

תפעול חומת אש - מתן גישה לגורם חיצוני
image-2531
תפעול חומת אש – מתן גישה לגורם חיצוני

ונקבל את המסך הבא:

תפעול חומת אש - מתן גישה לגורם חיצוני
image-2532
תפעול חומת אש – מתן גישה לגורם חיצוני

נזין את שם הנמען עבורו נדרשת הגישה ואת כתובת האימייל של הנמען.

לתשומת לבכם: חשוב מאד להזין כתובת אימייל עדכנית, פעילה ומאומתת, היות והנמען לא יוכל להשתמש בגישה שפתחתם עבורו מבלי לעשות שימוש באימייל האוטומטי שיקבל מהמערכת!

נקיש על לחצן "שלח דואר אלקטרוני" לקבלת המסך הבא:

תפעול חומת אש - מתן גישה לגורם חיצוני
image-2533
תפעול חומת אש – מתן גישה לגורם חיצוני

ובו אישור כי הודעת הדואר האלקטרוני נשלחה בהצלחה. במקביל, יקבל הנמען לתיבת הדוא"ל שלו את ההודעה:

תפעול חומת אש - מתן גישה לגורם חיצוני
image-2534
תפעול חומת אש – מתן גישה לגורם חיצוני

על הנמען להקיש על הקישור אשר בהודעה. תוקף הקישור הינו למשך 365 ימים (שנה) וניתן להשתמש בקישור עד 10 פעמים. כאמור, ללא לחיצה על הקישור, לא יוכל הגורם החיצוני לקבל גישה דרך חומת האש.

ביטול אישור גישה לגורמים חיצוניים:

ניתן לבטל את אישורי הגישה שהענקתם לגורמים חיצוניים באמצעות כתובת IP או כתובת אימייל. על מנת לעשות כן, יש ללחוץ על "תיעוד פעולות" תחת רובריקת ניהול חומת האש לקבלת המסך:

תפעול חומת אש - מתן גישה לגורם חיצוני
image-2535
תפעול חומת אש – מתן גישה לגורם חיצוני

במסך זה נקבל את רשימת הגורמים אשר קיבלו מכם אישורי גישה. לצד כל גורם יוצג לחצן "הסר", כאשר לחיצה עליו תבטל את האישור שהונפק על ידיכם.