Jetpress מאפשרים הגדרת חשבונות FTP ללא הגבלה, אותם ניתן להגדיר באופן עצמאי דרך פאנל ניהול אחסון האתר – CPANEL.

לשם התחברות לחשבון FTP, נזין באופן ידני את פרטי חשבון ה- CPANEL שלנו לתוכנת FileZilla:

בשורה Host: נקליד ftp ולאחר מכן ברצף נקודה ואת כתובת הדומיין שלנו.

בשורה Username: נקליד את שם המשתמש שלנו ל- CPANEL אחסון האתר בג'טסרבר.

בשורה Password: נזין את סיסמת ה- CPANEL שלנו.

בשורה Port: נקליד 21.

תמיכה ב- FTP והתחברות עם Filezilla
image-2564
תמיכה ב- FTP והתחברות עם Filezilla

לאחר מילוי כל הפרטים, נקיש על כפתור Quickconnect.

במידה ואין אנו זוכרים את פרטי חשבון ה- CPANEL שלנו, נוכל תמיד לגשת לאזור הלקוח שלנו, שם נראה את פרטי הגישה שלנו ל- CPANEL ונוכל לעשות בהם שימוש גם על מנת לגשת לקבצי האתר דרך FTP, כמוסבר לעיל.