לעיתים קורה שכתובת ה- IP של משתמשי האתר נחסמת עקב סיבות הקשורות בדרך כלל בשלילת גישה לאתר או למערכת הניהול שלו לאחר ניסיונות כניסה כושלים (שם משתמש או סיסמא שגויים). לחברת Jetpress פתרון קל וידידותי לשחרור חסימות IP באופן עצמאי, מבלי לפתוח קריאת שירות לתמיכה. שחרור חסימת ה- IP יכול להתבצע עבור משתמש אחסון רגיל וגם עבור ריסלר – אשר הינו בעל יכולת לשחרר את לקוחותיו המאחסנים אתרים אצלו.

נפריד בין שני מקרי חסימת IP:

המקרה הראשון – נחסמתי בעצמי ואני רוצה לשחרר את כתובת ה- IP שלי מחסימה

ברוב המצבים נקבל את המסך הבא:

תפעול חומת אש - שחרור IP חסום
image-2548
תפעול חומת אש – שחרור IP חסום

אשר מציין כי כתובת ה- IP שלנו נחסמה בשרת ועלינו לפעול על מנת לשחרר אותה מהחסימה.

ניכנס לאזור הלקוחות באתר, באמצעות שם המשתמש והסיסמא אשר ברשותכם.
בתפריט הימני תחת רובריקת תפריט לקוחות, נלחץ על ניהול חומת אש כמודגם להלן:

תפעול חומת אש - שחרור IP חסום
image-2549
תפעול חומת אש – שחרור IP חסום

ונקבל את המסך הבא:

תפעול חומת אש - שחרור IP חסום
image-2550
תפעול חומת אש – שחרור IP חסום

במסך זה מוצגים השירותים שרכשנו מחברת Jetpress. להמשך, נקליק על שורת השירות שלנו ונקבל את המסך:

תפעול חומת אש - שחרור IP חסום
image-2551
תפעול חומת אש – שחרור IP חסום

נקיש תחת רובריקת ניהול חומת האש על הקישור "שחרור חסימת IP" ונקבל את המסך הבא:

תפעול חומת אש - שחרור IP חסום
image-2552
תפעול חומת אש – שחרור IP חסום

מיד נוכל לראות כי המערכת מציגה את כתובת ה- IP שלנו כחסומה לגישה בשרת וכן, את סיבת החסימה (במקרה הזה – שם משתמש או סיסמא שגויים). הקלקה על לחצן "שחרר חסימה" תציג את המסך הבא:

תפעול חומת אש - שחרור IP חסום
image-2553
תפעול חומת אש – שחרור IP חסום

וכעת נוכל לראות כי כתובת ה- IP שלנו שוחחרה מחסימה והיא אינה חסומה בשרת.

המקרה השני – אני ריסלר וכתובת ה- IP של אחד הלקוחות שלי נחסמה. אני רוצה לשחרר את כתובת ה- IP של הלקוח שלי מחסימה

במקרה זה ניכנס למערכת שחרור חסימת IP, אך נראה מיד כי כתובת ה- IP שלנו אינה חסומה. בממשק שחרור הלקוחות, נקיש בשורת כתובת ה- IP את כתובת ה- IP של הלקוח שלנו ונלחץ על "בדוק חסימת IP":

תפעול חומת אש - שחרור IP חסום
image-2554
תפעול חומת אש – שחרור IP חסום

תוצאת הבדיקה תציג מסך בו נוכל לראות כי אכן כתובת ה- IP של הלקוח חסומה ואת סיבת החסימה. כל שישאר בידנו לעשות על מנת לשחרר את חסימת ה- IP, הוא להקיש על לחצן "שחרר חסימה".