חשבון האחסון שלכם על ידי מערכת ניהול לקוחות אוטומטית. המערכת מציירת דרישת תשלום בהתאם למחזור החיוב שלכם, לרוב מדובר בתשלום של "חודש בחודשו". דרישת התשלום תופיע בחשבון האחסון שלכם 14 ימים טרם מועד החיוב ותחויב בפועל במועד החיוב עצמו.

במידה ופרטי כרטיס האשראי שלכם מעודכנים במערכת – המערכת תבצע את החיוב באופן אוטומטי במועד האחרון לחיוב ותנפיק לכם חשבונית מס קבלה שתשלח אליכם למייל.

במידה ופרטי כרטיס האשראי שלכם לא מעודכנים במערכת – אין לנו כל דרך לגבות את התשלום. באם דרישת התשלום לא תוסדר בתוך 14 ימים, יושעה חשבונכם מהשרת ובתוך 60 ימים חשבון האחסון שלכם יימחק.

במידה והיה כשל בחיוב כרטיס האשראי – הודעה על כשל בגביה תשלח אליכם לכתובת האימייל שציינתם בעת ההרשמה לשירות. באם דרישת התשלום לא תוסדר בתוך 14 ימים, יושעה חשבונכם מהשרת ובתוך 60 ימים יימחק.