מערכת ניטור הינה כלי מצוין לשיפור אבטחת האתר, אולם מה קורה כאשר האקר משבית בקלות את מערכת הניטור? אתר sucuri מדווח על נוזקה חדשה אשר משביתה פלאגינים של וורדפרס שנועדו לאבטח את האתר. באתר sucuri דיווחו בעבר על נוזקות אשר משבשות הקשחות אבטחה באתרי וורדפרס, אולם יחד עם זאת, רוב אמצעי הקשחת האבטחה עוקבים אחר שינויים בקבצים ומדווחים לבעלי האתר בדוא"ל או בלוח המחוונים בפאנל ניהול האתר, כי שונו קבצים ויש לוודא כי אין מדובר בפרצת אבטחה. כעת מדווח אתר sucuri כי הופצה נוזקת PHP אשר "פותרת" להאקרים את בעיית הדיווח לבעלי האתר על ידי השבתה מיידית של תוספי האבטחה הנפוצים ביותר עבור אתרי וורדפרס ומניעת הפעלתם מחדש במרכז השליטה של פאנל הניהול.

נמצא כי אם משתמש מנסה להפעיל מחדש את אחד מתוספי האבטחה המושבתים, נדמה יהיה שהוא יופעל לרגע רק עד שהנוזקה תשבית אותו מיד. דפוס זה יישאר בתוקף עד להסרה לחלוטין של הנוזקה.

נוזקה זו מדגימה ומדגישה את הצורך במערכת אבטחה חזקה ומעמיקה לאתרי וורדפרס – מערכת שאינה תלויה אך ורק בתוסף אבטחה. כדי לסייע בהפחתת הסיכון, יש להשתמש במערכת ניטור בצד שרת אחסון האתר – מערכת ניטור הפועלת ללא תלות בוורדפרס. בניגוד לתוספי אבטחה של וורדפרס, מערכת ניטור כזו תשמש כאזעקה אשר תתריע מתי הושבת ניטור תקינות הקבצים באתר הוורדפרס, כך שניתן לבצע פעולות מנע מוקדם מספיק כדי לבלום נזק חמור יותר.